เครื่องวัดขนาดอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Microtrac รุ่น Blue Wave

  • รายละเอียด
  • Specification
  • แกลลอรี่
เครื่องวัดขนาดอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Microtrac รุ่น Blue Wave

Bluewave 

AddingBLUE LASERS to the patented Tri-Laser Technology, Microtrac continues todeliver innovative particle characterization systems

TheBluewave provides accurate, reliable, and repeatable particle size analysis fora diverse range of applications by utilizing the proven theory of Miecompensation for spherical particles and the proprietary principle of ModifiedMie calculations for non-spherical particles. The Bluewave is optimized formaterials below 1 micron delivering unsurpassed resolution. The Bluewavemeasures particle size from 0.01 to 3000 microns

Clickhere to view the Bluewave data sheet

Applicationsfor the Microtrac Bluewave include:       

•           Biotechnology/Pharmaceuticals         

•           Metals/MetalPowders                         

•           Chemicals                                                      

•           Food/Beverages                                

•           GeologicalResearch                          

•           Coatings                                                        

•           Polymers                                                        

•           AcademicResearch                           

MicrotracBluewave Features:            

•           Tri–laser,blue/red, multi-detector, multi-angle optical system

•           TrueBlue Lasers [Not LED’s]

•           Algorithmsthat utilize Mie compensation and Modified Mie calculations for spherical andnon - spherical materials

•           Measurementcapability from 0.01 to 3000 microns

•           Wetand dry Measurements

•           Fixeddetectors and lasers

•           Enclosedoptical path ensures complete protection of the optical components leading tolittle or no operator intervention

•           Smallbench footprint

MicrotracBluewave Benefits:              

•           Utilizingblue lasers the resolution of the low-end measurements increases todramatically improve the accuracy of measurements below one micron

•           ProprietaryModified Mie calculations allow users to accurately measure complex particlesthat other particle analyzer struggle to inaccurately characterize

•           Seamlesstransition from wet to dry measurement reduces down time

•           Fixeddetectors provide rugged durability and assure proper positioning

•           Smallbench footprint reduces demand on valuable laboratory space

 

 

http://www.microtrac.com/

 

เครื่องวัดขนาดอนุภาค ผลิตภัณฑ์ Microtrac รุ่น Blue Wave

BlueWave นวัตกรรมใหม่ของ Microtrac ในการวิเคราะห์อนุภาคโดยใช้เลเซอร์Blue Wave ในการวิเคราะห์

BlueWave สามารถวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคที่ได้ผลถูกต้องและชัดเจนและสามารถวิเคราะห์ขนาดในช่วงที่หลากหลายได้โดยยึดหลักทฤษฎีของ Mie สำหรับอนุภาคทรงกลมและทฤษฏีของ Modified Mie สำหรับอนุภาคที่ไม่ใช่ทรงกลมเครื่องs3500ถูกออกแบบมาให้สามารถวัดขนาดของอนุภาคได้ตั้งแต่ 0.02 ถึง 3000 ไมครอน

คลิกด้านล่างเพื่อขอรับข้อมูลของ Blue Wave

http://www.microtrac.com/MTWP/wp-content/uploads/2012/10/SL-PS-03_c.pdf

เครื่อง Blue Wave นำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ดังนี้

•           เทคโนโลยีชีวภาพ/เภสัชศาสตร์ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.200603927/abstract

http://www.particleandfibretoxicology.com/content/6/1/1

•           โลหะ/ผงโลหะ

•           สารเคมี

•           อาหาร/เครื่องดื่ม

•           งานวิจัยทางธรณีวิทยา

•           สี

•           โพลิเมอร์

•           งานวิจัยเชิงวิชาการในด้านอื่นๆ

            คุณลักษณะของ Blue Wave ประกอบด้วย

•           3 ลำแสงเลเซอร์ (ฟ้าและแดง) เครื่องตรวจจับแบบ multiและระบบmulti-angle optical

•           เลเซอร์สีฟ้าแท้ (ไม่ใช่ LED)

•           ขั้นตอนวิธีโดยยึดหลักทฤษฎีของ Mie เพื่อคำนวณหาอนุภาคทรงกลมและทฤษฎีModified Mieเพื่ออนุภาคทรงไม่กลม

•           ระดับความสามารถในการวัดวิเคราะห์ตั้งแต่ 0.01 ถึง 3000 ไมครอน

•           วิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งเปียกและแห้ง

•           ตัวตรวจจับและเลเซอร์ที่คงที่

•           Enclosedoptical path

•           เครื่องเล็กกะทัดรัด

            ข้อดีของ Blue Wave      

•           การใช้ลำแสงเลเซอร์ทั้ง 3 (Utilizing three blue and red lasers) ทำให้สามารถวัดอนุภาคในระดับ low-end และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดอนุภาคที่ต่ำกว่า1 ไมครอนให้ถูกต้องยิ่งขึ้น

•           สามารถวิเคราะห์อนุภาคที่ซับซ้อนได้เนื่องจากยึดหลักการคำนวณจากทฤษฎี Mieโดยเครื่องวิเคราะห์อนุภาคตัวอื่นทำได้ยาก

•           วิเคราะห์อนุภาคทั้งเปียกและแห้งได้ ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาได้เป็นอย่างมาก

•           ตัวตรวจจับที่คงที่เพิ่มความคงทนและมั่นคงในตำแหน่งของอนุภาค  

•           เครื่องเล็กกะทัดรัดทำให้ไม่เปลืองเนื้อที่ในการวางในห้องปฏิบัติการ (ห้องLab)

 

ลิงค์: http://www.microtrac.com/


 

 

 

 


Brand