Fat Extraction

  • ANKOM XT15 Extractor Fat Analyzer
    เครื่องวิเคราะห์ไขมัน The XT15 เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันหรือน้ำมันที่มีอยู่ในตัวอย่างด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้การสกัดด้วยวิธี soxhlet ร่วมกับการใช้ filter bag ที่มีรูพรุน ขนาด 1-3 ไ..
    more
  • ANKOM XT10 Extractor Fat Analyzer
    เครื่องวิเคราะห์ไขมัน The XT10’s เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันหรือน้ำมันที่มีอยู่ในตัวอย่างแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้การสกัดด้วยวิธี soxhlet ร่วมกับการใช้ filter bag ที่มีรูพรุน ขนาด 1-3ไ..
    more
Brand