Webinar : การวิเคราะห์ shelf life ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อย่างรวดเร็ว

644 Views  | 

Webinar : การวิเคราะห์ shelf life ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อย่างรวดเร็ว

Webinar : การวิเคราะห์ shelf life ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อย่างรวดเร็ว
 

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Static Multiple Light Scatthering (SMLS)
 

บรรยายภาษาไทย
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00น-11.00น
 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มพัฒนามาอย่างมาก และยังพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการความต้องการและกระแสนิยมของผู้บริโภค เช่น: รสชาติที่แตกต่างกัน สารเติมแต่งต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยวิตามิน แคลเซียม แร่ธาตุ สำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มวัตถุดิบที่แตกต่างกันเหล่านี้ลงในผลิตภัณฑ์คอลลอยด์ เช่น นม ทำให้เกิดความไม่เสถียรที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้กำหนดสูตร (formulator)

ในทางกลับกัน น้ำอัดลมหลายชนิดทำมาจากอิมัลชันเข้มข้น ซึ่งเจือจางในสารละลายที่เป็นน้ำ เพื่อลดความซับซ้อนในการผลิตและลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ความไร้เสถียรภาพของคอลลอยด์ยังคงเกิดขึ้น และจำเป็นต้องควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี

TURBISCAN วิเคราะห์การทำให้ไม่เสถียร (การตกตะกอน การทำให้ครีม การรวมตัว การรวมตัว) ในผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิด เช่น:
• Dairy product : หาปริมาณและตรวจหาความไม่เสถียรของลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม: การเปลี่ยนแปลงของขนาดหยด การทำให้เกิดก้อนไขมัน การตกตะกอนของอนุภาคแคลเซียมหรือช็อกโกแลต
• Flavor emulsion : จลนศาสตร์ของการรวมตัวและการตกตะกอนโดยไม่ทำให้ตัวอย่างเจือจาง
• Soft drink : การตรวจจับการก่อตัวของวงแหวน การเปลี่ยนสี การตกตะกอนของเยื่อ/น้ำตาล/โปรตีน
• Dessert : ตรวจจับปรากฏการณ์ความไม่เสถียรของครีม โฟมของหวาน ไอศกรีม
• Raw material : ตรวจสอบประสิทธิภาพของสารทำให้คงตัว สารเพิ่มความข้น และอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy