Webinar : วิเคราะห์ shelf-life อย่างไร ให้ขายได้ไวกว่าเพื่อน

19 Views  | 

Webinar : วิเคราะห์ shelf-life อย่างไร ให้ขายได้ไวกว่าเพื่อน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30น-11.30น

บรรยายภาษาไทย
 

ลงทะเบียนที่นี่

การวิเคราะห์ shelf-life และ stability ด้วยวิธีการดั้งเดิม หรือวิธีใช้ตู้อบนั้น ต้องใช้เวลาในการทดสอบหลายวันหรือหลายเดือน อีกทั้งอาจเจอปัญหาความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดด้วยสายตา ทำให้การยืนยันอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์นั้นทำได้ช้า
ปัจจุบัน เครื่อง Turbiscan ได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมการทดสอบ shelf-life และ stability ไปอย่างมาก ด้วยเป็นหลักการทดสอบเชิงแสง (SMLS) มีตัวตรวจวัดที่สามารถวัดอนุภาคในระดับนาโนเมตรได้ ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการ แยกชั้น ตกตะกอน และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอื่นๆ เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com